Radio Ysgol Pentrecelyn – Cymru Fm

​Gallwch wrando ar raglen Radio plant CA2 Ysgol Pentrecelyn ar ‘Cymru Fm’ yn fyw am 6yh heno neu gallwch wrando eto unrhyw amser – Da iawn blant CA2.

https://www.cymru.fm/

You can listen to the Radio programme by KS2 pupils on Cymru Fm live at 6pm tonight or you can listen anytime (Gwrando eto) – Well done all. 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288