Dysgu o bell – Distance learning

Annwyl rieni
Fel y gwelwch yn gynharach oherwydd rhybuddion am stormydd garw yfory, ac am resymau iechyd a diogelwch, mae Cyngor Sir Ddinbych wedi penderfynu cau ysgolion y sir yfory, dydd Gwener, Chwefror 18fed. Ymddiheurwn yn fawr iawn am y byr rybudd yma a mawr obeithiwn na fydd hyn yn creu gormod o anawsterau i chi. 
Plant Cyfnod Sylfaen – mewngofnodwch i SEESAW
Plant CA2 – manteisiwch ar y cyfle i ddal i fyny gyda’ch darllen a gwaith Rhif – J2Blast a Maths Factor Plant CA2 – beth am ymarfer y sgiliau rydych chi wedi datblygu heddiw drwy recordio a rhannu voice memos ar HWB. 

Cadwch yn ddiogel

Dear parents 

As you have seen earlier due to warnings of severe storms tomorrow, Denbighshire County Council has decided to close all schools in the county tomorrow, Friday, February 18th. We apologise for this short notice and hope that this does not cause you too many difficulties.

Foundation Phase pupils can access SEESAW.

KS2 pupils – please take the opportunity to catch up with your reading and numeracy work – J2Blast and Maths Factor. 

KS2 pupils can also practise what they have learned today by recording and sharing some voice memos with us on Hwb!

Keep safe!

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288