Raffl Nadolig/Christmas Raffle

Mae’r wobr fawr wedi mynd i Harri Owen!!​ a nifer o wobrau eraill i deuluoedd yr ysgol. Llawer o ddiolch i bawb am gyfrannu, rydym wedi codi £188 i’r Gymdeithas Rhieni, Ffrindiau ac Athrawon.​

The main Hamper has been won by Harri Owen!! with a number of other prizes going to other families in the school.

Many thanks to all who have contributed, we have raised a grand total of £188 for the Parents, Teachers and Friends Association.

Glenda Jones 

Ar Ran y CRhFfAA