Rhestr Testunau Eisteddfod yr Urdd 2024 Syllabus

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288


From: Ioan Rees <[email protected]&gt;
Sent: 08 September 2023 10:00
To: Dinbych
Subject: Rhestr Testunau Eisteddfod yr Urdd 2024 Syllabus
 

Bore da,

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i rannu Rhestr Testunau Eisteddfod yr Urdd 2024 hefo chi.

Cofiwch ddarllen y Rhestr yn ofalus cyn mynd ati i gofrestru ar gyfer cystadlaethau – bydd manylion ar sut i ddod o hyd i ddarnau gosod yn cael eu rhoi i chi’n fuan.

Os oes unrhyw gwestiynau ynglyn a’r Rhestr Tetsunau o gwbl, mae croeso i chi gysylltu.

Cofion gorau,

Ioan

Good morning,

I would like to take this opportunity to share the 2024 Urdd Eisteddfod Syllabus with you.

Remember to read the List carefully before registering for competitions – details on how to find set pieces will be given to you shortly.

If there are any questions regarding the Tetsunau List at all, please feel free to get in touch.

Diolch yn fawr,

Ioan

Ioan Wynne Rees

Urdd Gobaith Cymru

Swyddog Cymunedol Rhanbarth Dinbych / Denbighshire Community Officer | Uned 2 Tŷ Panton | Neuadd Panton | Dinbych | LL16 3TL

01745 818603

07976003325

[email protected]

image001.png

image002.png

pdf icon Rhestr-Testunau-2024.pdf
pdf icon Syllabus-2024.pdf