SAFMEDS – Digidol /Digital – Dosbarth EITHIN Class

Annwyl rieni
Mae eich plentyn wedi bod yn cwblhau SAFMEDS gyda chardiau yn y dosbarth ers tro bellach.  SAFMEDS (SAY All FAST MINUTE EVERY DAY SHUFFLED).
Erbyn hyn, maen nhw yn gallu cwblhau SAFMEDS yn ddigidol trwy glicio ar y linc isod. A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn ymarfer adref hefyd ogydd.

Gallai atgoffa chi am Maths Factor hefyd. Mae’r ysgol yn talu am hwn yn dilyn adborth rhieni. Atgoffwch eich plentyn i ymarfer adref hefyd plîs. Diolch.

https://safmeds.gwegogledd.cymru/language

Dear parents

Your child has been practising SAFMEDS with cards in the class for a while now. SAFMEDS (SAY All FAST MINUTE EVERY DAY SHUFFLED). By now, it is possible to complete these digitally by clicking on the above link. Can you please support us by encouraging your child to practise at home as well.

Can I also remind you about Maths Factor. We as a school are paying for this following parental feedback. Please encourage your child to practise at home too.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288