Clwb Urdd

Clwb Celf a chrefft  / Urdd Craft Club

Byddwn yn cynnal Clwb celf a chrefft ar gyfer aelodau’r Urdd ar ôl Ysgol ar ddydd Mawrth, cychwyn dydd Mawrth Ionawr 31ain. Bydd hyn rhwng 3:15 a 4:15.  Cyfle i blant greu gwaith celf a chrefft ar gyfer eisteddfod yr Urdd.

Bydd Clwb Celyn ar gael ar gyfer rhai sydd ddim yn aelodau o’r Urdd. Gallwn drosglwyddo’r plant sydd yn y clwb crefft i glwb Celyn am 4:15.

 

We will be holding a craft club for members of the Urdd after school on a Tuesday, starting Tuesday January 31st. This will be from 3:15 – 4:15, an opportunity for pupils to create craft work for the Urdd eisteddfod.

Clwb Celyn is still available for those who are not members of the Urdd. Children from the craft club can be transferred to clwb celyn at 4:15.

Gobeithio y byddwch yn cefnogi’r clwb 

We hope that you will support the club

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288