Siwmperi Nadolig / Christmas Jumpers – neges gan y Cabinet

Helo 

Hoffwn gefnogi ymgyrch ‘Achub y Plant’ ar ddydd Iau yma drwy wisgo Siwmperi Nadolig. 

Os hoffech gyfrannu gallwch wneud hynny ar safle Achub y Plant.

We would like to support ‘Save the Children’ by wearing a Christmas Jumper this Thursday.

If you would like to contribute you can do so on the Save the Children site.

diolch

Catrin 

Ysgrifennydd ‘Cabinet’ Secretary

 

​Ysgol Pentrecelyn

01978 790288