Siwmperi Nadolig – Gwener Christmas Jumpers – Friday

Cofiwch/Remember
Byddwn yn gwisgo siwmperi Nadolig ar ddydd Gwener
We will be wearing Christmas jumpers on Friday
9/12/22
Diwrnod gwisgo Siwmperi Nadolig (Elusen Achub y Plant)
Christmas Jumper day (Save the Children charity)

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288