Twymyn coch a chlefyd streptococol ymledol – Scarlet fever and invasive streptococcal disease

Annwyl rieni,
Wedi ei atodi mae llythyr rydym wedi ei dderbyn gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglyn a’r dwymyn coch a chlefyd streptococol ymledol. 
Gofynnwn yn garedig i chi fod yn ymwybodol o’r symptomau, ac os oes gennych unrhyw bryderon yna rhaid cael cyngor meddygol brys. Byddwn yn cysylltu yn syth os yw eich plentyn yn dechrau dangos symptomau yn ystod oriau ysgol.

Diolch yn fawr, ​

Dear parents,
Attached is a letter we have received from Public Health Wales regarding scarlet fever and invasive streptococcal disease.
We kindly ask you to be aware of the symptoms, and if you have any concerns then you must get urgent medical advice. We will contact you immediately if your child starts showing symptoms during school hours.
Thank you,

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon 29112022-GAS-Letter-Schools-and-Nurseries.pdf
pdf icon PHW29112022GASLetterSchoolsandNurseries-Welsh-version.pdf