Thema Bl 1 a 2 – Yr 1 and 2 Theme

Annwyl Rieni

Gweler yn atodol wybodaeth ynglyn â thema’r tymor yma ar gyfer y plant Bl 1 a 2.  Mae yma wybodaeth am yr amrywiaeth o sgiliau y byddwn yn canolbwyntio arnynt a gofynnwn am eich cefnogaeth chi I ymarfer y sgiliau yma adre hefyd.

Yn gywir

Andrew Evans

Dear Parents

Please find attached our theme for this term’s work for the Yr 1 and 2 children.  It gives you information about the variety of skills we will be concentrating on and we ask for your co-operation in practicing these skills at home.

Yours sincerely

Andrew Evans

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Thema-cymeriadau-cyffrous-1.2-2019-Bl-1-a-2.pdf