Thema CA2 – KS2 Theme

Annwyl Rieni

Gweler yn atodol wybodaeth ynglyn â thema’r tymor yma ar gyfer plant CA2 (Bl 3 i 6).  Mae yma wybodaeth am yr amrywiaeth o gwestiynau a sgiliau y byddwn yn canolbwyntio arnynt a gofynnwn am eich cefnogaeth chi i drafod ac ymarfer y sgiliau yma adre hefyd.

Yn gywir

Andrew Evans

Dear Parents

Please find attached our theme for this term’s work for KS2 (Yr 3 – 6) children.  It gives you information about the variety of questions and skills we will be concentrating on and we ask for your co-operation in discussing and practicing these skills at home.

Yours sincerely

Andrew Evans

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Taflen-cynllunio-60au.pdf
pdf icon Taflen-cynllunio-60au-Saes.pdf