Thema Meithrin – Nursery Theme

Annwyl Rieni

Gweler yn atodol wybodaeth ynglyn â thema’r tymor yma ar gyfer y plant Meithrin.  Mae yma wybodaeth am yr amrywiaeth o sgiliau y byddwn yn canolbwyntio arnynt a gofynnwn am eich cefnogaeth chi I ymarfer y sgiliau yma adre hefyd.

Yn gywir

Andrew Evans

Dear Parents

Please find attached our theme for this term’s work for the Nursery children.  It gives you information about the variety of skills we will be concentrating on and we ask for your co-operation in practicing these skills at home.

Yours sincerely

Andrew Evans

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Thema-Cymeriadau-CyffrousMHydref-2019-Meithrin.pdf