Trefniadau – Arrangements

Addysg Gorfforol/Physical Education

wythnos cychwyn 13/9 week beginning 13/9 

Cyfnod Sylfaen – Dydd Mercher – Foundation Phase – Wednesday

CA2 – Dydd Mawrth – KS2 – Tuesday

Bydd plant CA2 yn dod i’r ysgol yn gwisgo cit ond bydd plant CS angen dod â dillad mewn bag er mwyn ymarfer gwisgo a datblygu sgiliau annibynnol.

KS2 pupils will come to school in their kit. However, Foundation Phase pupils will bring their kit in a bag to practise changing and independence skills.

Cwricwlwm Newydd/New Curriculum

Rydym yn y broses o ddatblygu Cwricwlwm newydd ar gyfer Ysgol Pentrecelyn. Byddwn yn cychwyn wrth ein traed y tymor yma gyda thema ‘Ardal ni’ yn y CS a ‘Cynefin’ yn CA2 – mwy o wybodaeth i ddilyn.

We are in the process of developing a new Curriculum at Ysgol Pentrecelyn. We will start close to home this term with the Foundation phase pupils following a theme ‘our area’ and KS2 ‘where we live’.

Cylch Meithrin 

Braf yw gweld hysbyseb swydd ar gyfer ein Cylch Meithrin newydd yma yn yr ysgol yn fuan. Plîs rhannwch ogydd

It is great to see the job advert for our Cylch Meithrin starting here soon. Please share.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288