Trip Caerdydd Bl 5 a 6 – Yr 5 & 6 Trip to Cardiff

Annwyl Rieni

Mae cynnig i blant Bl 5 a 6 i fynd ar ymweliad â Chaerdydd o ddydd Mercher, Ionawr 29 tan ddydd Gwener, Ionawr 31, 2020 gyda phlant o rai o’r ysgolion cyfagos. 

Yn ystod eu hymweliad caiff y plant gyfle i fynd i Sain Ffagan, Bathdy Llantrisant, Techniquest, Stadiwm y Mileniwm a’r Senedd, bowlio 10 a nofio.

Ni fydd cost y daith yn fwy na £165 yn cynnwys cludiant, felly gofynnwn am flaendal o £50 i’w dalu ar ParentPay erbyn dydd Gwener, Tachwedd 8 os gwelwch yn dda.  Diolch.

Yn gywir
Andrew Evans

 
Dear Parents

A visit has been arranged for Yr 5 and 6 pupils to go to Cardiff from Wednesday, 29 January to Friday, 31 January, 2020 with children from other local schools.

During their visit the children will go to Sain Ffagan, the Mint in Llantrisant, Techniquest, Millennium Stadium and the Senedd, 10 pin bowling and swimming.

The cost will be no more than £165 to include transport, and we ask for a deposit of £50 to be paid on ParentPay by Friday, 8 November please.  Thank you.

Yours sincerely
Andrew Evans

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288