Trip Caerdydd

Newydd gael galwad ffôn gan Anti Jemma, maen nhw yn gadael y Pwll Mawr rŵan. ETA yn agos i 6yh erbyn hyn. Mwy o fanylion pan fydd y bws yn Amwythig.

​Just received a phone call from Anty Jemma, they are leaving the Big Pit now. ETA now nearer 6pm. More information will be relayed when they get to Shrewsbury.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288