Caerdydd / Cardiff

Cofiwch

 • 7:30 Canolfan Grefftau Rhuthun
 • Pecyn bwyd ar gyfer ‘fory, byrbryd (fferins) a photel dwr.
 • Meddyginiaeth gan gynnwys tabledi teithio er sylw Miss Ela Wyn Jones 
 • Dillad eich hun dim gwisg ysgol
 • Cot law/eli haul?
 • Dim ffonau symudol

Cadwch olwg ar Drydar am luniau o’r trip a byddwn yn eich hysbysebu ar yr App os fydd newid i’r amser cyrraedd yn ôl i Rhuthun.
Copi papur arall o’r rhestr ac amserlen ym mag eich plentyn heddiw

Final reminders

 • Bus leaving Ruthin Craft Centre at 7:30am
 • Pack lunch, snacks and water botle for tomorrow.
 • Mediacation, including travel sickness tables and antihistamines to be handed to Miss Ela Wyn Jones in the morning.
 • Own clothes, school uniform not required.
 • Rain coats and sun tan lotion
 • No mobile phones

Please keep an eye on Twitter for pictures and should there be a change in the expected arrival time back in Ruthin on Friday evening we will update parents via our App.

Paper copies are coming home with pupils tonight

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

doc icon Amserlen-Clwstwr-Clwyd-28-30-Meh-23-1.docx
pdf icon General_Information_2019.pdf
pdf icon Gwybodaeth_Gyffredinol_2019.pdf