Trosglwyddo-Transition

Cofiwch am ein diwrnod trosglwyddo ‘fory. Dymuniadau gorau i bawb. Bydd plant meithrin presennol sydd yn trosglwyddo i derbyn yn cael cinio am ddim.
Please remember about transition day tomorrow. All the best to our fantastic children. Our present meithrin children transferring to derbyn will receive a free dinner.
Diolch Andrew Evans