Rhieni Bl 4 a 5 – Yr 4 and 5 Parents – Diwrnod Chwaraeon Yr Urdd

Annwyl rieni Bl 4 a 5

Bydd eich plentyn yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon yr Urdd yn Ysgol Brynhyfryd ar ddydd Iau yma. Bydd angen dillad chwaraeon, diod a phecyn bwyd ogydd. 

Dear parents Yr 4 and 5

Your child will be taking part in a day of Sporting activities with the Urdd on Thursday in Ysgol Brynhyfryd. They will need to wear sports clothes and bring a drink and packed lunch please.

Diolch

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288