Tywydd / Weather

​​Mae rhybudd melyn am dywydd gaeafol ar gyfer ‘fory a dydd Gwener.  Byddwch yn wyliadwrus na fydd staff sydd yn byw bellach i ffwrdd efallai yn gallu cyrraedd am 8:00 ar gyfer clwb brecwast. Cofiwch wirio gyda staff fel arfer. Byddwn yn diweddaru’r ap hefyd.
There is a yellow weather warning for wintery conditions tomorrow and Friday. Please be mindful that staff who live further away may not be able to arrive for breakfast club at 8:00. Therefore, please ensure you check in at breakfast club as always. We will also update the app regarding the rest of the school day.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288