Ymweliad Loggerheads Visit – Dosbarth Llywelyn a Blwyddyn 3

Cofiwch am hyn ‘fory 
-gwisg ysgol  -pecyn bwyd  -eli haul, cap a digon o ddŵr Gan nad ydym wedi codi tâl ar gyfer yr ymweliad yma (Diolch i’r GRhFfA) allwch chi sicrhau bod gan eich plentyn arian poced i brynu hufen ia neu eitem fach o’r siop.

Remember our visit tomorrow

-school uniform 

-packed lunch

-sun cream and plenty of water

As we have not charged for this trip (thanks to the PTFA) can you ensure your child has some pocket money to buy an ice cream or a small item from the shop.

Miss Alaw Llywelyn

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288