Blwyddyn 5 a 6 – Year 5 and 6

Er gwybodaeth – Yn dilyn ein sesiynau llwyddiannus gyda Spectrwm Cymru yn ddiweddar bydd Blwyddyn 5 a 6 yn cael sgwrs gyda nyrs ysgol pnawn ‘ma.​

FYI – Following our successful workshops with Spectrum Cymru recently – Year 5 and 6 will have a discussion with the school nurse this afternoon. 

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288