Addysg Gorfforol – Physical Education

Cyfnod Sylfaen – Bore dydd Mawrth – bag dillad yn yr ysgol ogydd

Foundation Phase – Tuesday morning – clothes bag to be in school please

CA2 – pnawn dydd Iau – dewch i’r ysgol wedi gwisgo ogydd

KS2 – Thursday afternoon – come to school dressed please

Roedden ni wedi gobeithio y gallwn gychwyn nofio a gwersi athletau yng Nglannau Dyfrdwy’r tymor hwn. Cawn weld be ddaw!​

We were hoping to start swimming lessons and athletics in Deeside this term. We will see how things develop!

Dioch am eich cyd-weithrediad/Thank you for your co-operation

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288