Blwyddyn Newydd Dda

​Blwyddyn newydd dda a gwell i bawb.

Edrychwn ymlaen at groesawu pawb yn nol ar ddydd Llun.

Bydd Clwb Brecwast ar agor o 8:00 ymlaen.
Clwb Celyn – ar agor tan 5:00 hyd at Ionawr 21ain – byddwn yn adolygu hyn ar gyfer wythnos Ionawr 28ain ymlaen.

A happy and better new year to you all.

We look forward to welcoming you all back on Monday.

Breakfast club will be open from 8:00 onwards.

Clwb Celyn – open till 5:00 until January 21st – we will review this then for the week commencing January 28th.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288