Ail-agor Ysgolion – Re-opening of Schools

Annwyl rieni
Byddwn yn defnyddio canllawiau Llywodraeth Cymru sydd ar ei ffordd wrth gynllunio ar gyfer agor Ysgol Pentrecelyn yn ddiogel i’r disgyblion a staff ar Fehefin 29ain. Bydd y tymor yn cael ei ymestyn hyd at Orffennaf 24ain. Byddwn yn edrych ar y dull gorau i roi cyfle i’n disgyblion ‘Ddod i’r Ysgol, Dal ati i ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi’. Bydd mwy o wybodaeth yn fuan.
Dear parents
We will use forthcoming Welsh Government guidelines while planning for the safe opening of Ysgol Pentrecelyn for pupils and staff on June 29th. The Summer term will be extended until July 24th. We will look at the best way to give our pupils the opportunity to ‘Check in, Catch up, Prepare for Summer and September’. Further information will be sent soon.