Gwybodaeth – Information

Annwyl rieni Bydd cyfle arall i chi alw draw os oes angen mwy o lyfrau/adnoddau darllen. Bydd cyfle rhwng 2 a 3 ar ddydd Llun, Mehefin 8fed. Mae hyn yn gyfle hefyd i rai ohonoch na alwodd i dderbyn pecynnau gwaith papur cyn y gwyliau. Yn y cyfamser, cofiwch am J2homework, Hwb a llawer o adnoddau a syniadau eraill rwyf wedi rhannu. Cymwch ofal.
Dear parents If you require any more reading materials or resources, please call by on Monday, June 8th, between 2 and 3. This is also an opportunity for some of you who did not pick up more paper based work packs before half-term.  In the meantime, please remember about J2homework, Hwb and all of the other resources and ideas I have shared. Take care.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288