Bikeability

Cofiwch bydd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn derbyn hyfforddiant beicio ymarferol gan Dîm Cymunedau Bywiog ac Adran Diogelwch ar y Ffyrdd Sir Ddinbych dydd Llun a dydd Mawrth wythnos nesaf (6ed a’r 7fed o Chwefror).
Gadewch y beics yn Cwt Celyn er mwyn hyfforddiant lefel 1 dydd Llun.  Byddwn yn cysylltu i drefnu hyfforddiant lefel 2 ym Mrynhyfryd dydd Mawrth gan fydd rhaid i ni drefnu cael y plant a’r beics i Frynhyfryd ar y dydd Mawrth.
Cofiwch fod yn rhaid dychwelyd y ffurflen caniatâd er mwyn cael yr hyfforddiant.


Please remember that pupils in Years 5 and 6 will be receiving Bikeability training from Denbighshire Leisure Active Communities and Denbighshire Road Safety Department on Monday and Tuesday next week (6th & 7th February).

Bikes can be left in Cwt Celyn for the level 1 training on Monday.  We will be in touch to with arrangements for the level 2 training which will be held in Ysgol Brynhyfryd on Tuesday as we will need to arrange for the bikes and the pupils to be there.

Please can you ensure that you have returned the consent form to school.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288