Er sylw dosbarth Eithin / FAO dosbarth Eithin parents

​Rydym wedi danfon e-bost pwysig i rieni dosbarth Eithin ynglŷn â dyddiadau ac amseroedd Cyfarfod Cynnydd.  ​

We have sent an important email to parents of dosbarth Eithin regarding Progress meeting and times.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288