Bl 5 a 6 Caerdydd Yrs 5 and 6

Cofiwch – 

Bydd Blwyddyn 5 a 6 yn ymweld â Chanolfan yr Urdd, Caerdydd ar Fehefin 28 – 30. Er mwyn cynorthwyo gyda’r trefniadau gofynnwn yn garedig am flaendal o £30 ar Parentpay erbyn Dydd Mawrth, Chwefror 28ain.
Bydd mwy o wybodaeth i’w ddilyn wedi hynny.

Reminder –  


Year 5 and 6 will be visiting the Urdd Centre in Cardiff between June 28 -30. 

To assist with the arrangements can you please pay a deposit of £30 on Parentpay by Tuesday, February 27th.

More details will follow from then.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288