Nofio / Gwener Gwych – Swimming / Fantastic Friday

Cofiwch Nofio ‘fory

Gweithgareddau Chwaraeon gyda’r Urdd ar bnawn Gwener Gwych – dillad chwaraeon/tracwisg ar ddydd Gwener ogydd – pawb.

Remember Swimming tomorrow

Sports activities with the Urdd on Fantastic Friday afternoon – sports clothes/tracksuit on Friday – everyone.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288