Sioe Sister Act Blwyddyn 5 & 6

Bydd plant Blwyddyn 5 & 6 yn mynd i weld sioe ‘Sister Act’ pnawn fory, dydd Mercher 8fed Chwefror.  Byddant yn cael cinio cynnar gan Anti Eirian a bydd Mr Evans a Mrs Wilson-Jones yn cludo’r plant yno ac yn ôl.​

Year 5 & 6 pupils will be going to Brynhyfryd tomorrow afternoon, Wednesday 8th February  to see ‘Sister Act’.  They will be having and early lunch from Anti Eirian and Mr Evans and Mrs Wilson-Jones will be transporting them there and back.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288