Carolau Llanbenwch

​Er gwybodaeth – mae noson carolau Llanbenwch nos yfory wedi ei ganslo.

FYI – The carol singing in Llanbenwch tomorrow night has been cancelled.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288