Bwydlen Cinio Ysgol/School Meal Menu

Mae wythnos yma yn Wythnos 3/This week is Week 3 

Gwybodaeth am drafnidiaeth yn Sir Ddinbych ar gyfer plant gweithwyr allweddol- Diweddariad ddydd Sadwrn, 21 Mawrth. Read more.

Cyngor yn cadarnhau’r trefniadau gofal ar gyfer plant. Read more.

Denbighshire School Meals

Denbighshire

Bwydlenni Cynradd

Bwydlenni newydd gwell

Download PDF and mp

WYTHNOS 1 Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener PRIF BRYD Peli Cig Twrci Saws Sur a Melys Diwrnod Barbeciw Ffiled Cyw Iâr Barbeciw Pastai’r Bwthyn mewn Pwdin Efrog Stecen Gamwn gyda Phinafal Pysgodyn Harry Ramsden mewn cytew ysgafn DEWIS Macaroni a chaws
vegetarian Rholiau Tortilla gyda Llenwadau Amrywiol
vegetarian Taten bôb gyda Llenwadau Amrywiol
vegetarian Salad Caws ar Blât
vegetarian Nygets Llysieuol
vegetarian CARBOHYDRAD Pasta Olwyn Fara gyda Chaws Tatws Croen wedi eu Llenwi Tatws Hufennog Tatws Rhôst Sglodion LLYSIAU Llysian/Dwyreiniol Corn Melys Llysiau Traddodiadol Blodfresych a Chaws/Moron Ffres Ffyn Salad neu Pys Stwnsh TROLI SALAD Troli Salad Troli Salad Troli Salad Troli Salad Troli Salad PWDIN Pwdin Siocled a Saws Gellyg Bynsen Hufen Cwli Aeron Sleisen Baradwys Binafal/Saws Fanila “Rocky Road” Myffin Lemwn a Leim

Pris £ 2.20

WYTHNOS 2 Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener PRIF BRYD Sleisen o Bitsa Cartref Pryd Tsieineaidd y Dydd Cacen Bysgod mewn Cytew Crensiog Lwyn Porc Rhost a Saws Afal Grefi Ffiled Cyw Iâr mewn Rôl DEWIS Rholiau Tortilla gyda Llenwadau Amrywiol
vegetarian Reis Llysiau wedi Ffrïo
vegetarian Quiche Caws a Thomato
vegetarian Taten Bob wedi’i Llenwi
vegetarian Selsig Quorn
vegetarian CARBOHYDRAD Tatws Newydd wedi’w rhôstio Nwdls neu Reis Pastai Caws a Thomato Tatws Rhost Sglodion LLYSIAU Corn Melys Llysian Dwyreiniol Ffa Pob Moron Ffres Brocoli Salad cymysg TROLI SALAD Troli Salad Troli Salad Troli Salad Troli Salad – PWDIN Iogwrt Iâ Mefus Compot Cwci Ffortiwn Treiffl Siolced a Mandarin Cacen Sbwng Ffrwythau a Chwstard Sleisen Marian

Pris £ 2.20

WYTHNOS 3 Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener PRIF BRYD Gwjons Pysgod Brecwast Mawr Selsig Lasagne Pob neu Bolognese Ffiled Twrci Rhost Stwffin Grefi Byrger Cig Oen mewn Rhôl Sesame DEWIS Nygets Llysiau
vegetarian Rholiau gyda Llenwadau Amrywiol
vegetarian Pasta mewn Saws Tomato
vegetarian Selsig Quorn
vegetarian Byrger Quorn
vegetarian CARBOHYDRAD Lletemau Croen Wŷ wedi’r Sgramblo/Waffl Tatws Pasta/Bara Garlleg Tatws Rhôst Sglodion LLYSIAU Pys Stwnsh neu Pys Ffa Pob Corn Melys Moron Ffres/Brocoli Ffyn Salad TROLI SALAD Troli Salad Troli Salad Troli Salad Troli Salad Troli Salad PWDIN Caws a Chracers Afal Iogwrt Topin Grawnfwyd Pwdin Caramel Jeli Ffrwythau gyda Hufen Iâ Fanila Cwci Grisial

Pris £ 2.20

red-tractor Tractor Coch
welsh-beef Cig Eidion Cymreig
marine-stewards-council Cyngor Stiwardiaeth y Mor
vegetarian Llysieuwr
village-dairy Llaeth y Llan Village Dairy

  

Cyswllt

Gwasanaeth Arlwyo Cyngor Sir Ddinbych
Caledfryn Council Offices
Smithfield Road
Denbigh
LL16 3RJ

[email protected]
Ffôn/Tel : 01824 712125
[email protected]
Ffôn/Tel : 01824 712131

 

Navigation

 

Council confirms care arrangements for key staff’s children. Read more.

School Transport position in Denbighshire for key workers’ children. Read more.

Denbighshire School Meals

Denbighshire

Primary Menus

New improved menus

This week, wc 12th April 2021, it’s Week 3, so choose from the Week 3 menu below.

Download as a PDF

WEEK 1 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday MAIN MEAL Turkey Meatballs  Sweet n Sour Sauce BBQ Day
BBQ Chicken Fillet Cottage Pie in a Yorkshire Pudding Gammon Steak with Pineapple Harry Ramsdens Fish in a light batter CHOICE Macaroni Cheese
vegetarian Assorted Filled Wraps
vegetarian Assorted Jacket Potatoes
vegetarian Plated Cheese Salad
vegetarian Vegetable Nuggets
vegetarian CARBOHYDRATE Pasta /Cheesy Bread Loaded Potato Skins Creamed Potatoes Roast Potatoes Chipped Potatoes VEGETABLES Oriental Vegetables Corn on the Cob Country Vegetables Cauliflower Cheese/Fresh Carrots Salad Sticks or  Mushy Peas SALAD TROLLEY Salad Trolley Salad Trolley Salad Trolley Salad Trolley Salad Trolley SWEET Saucy Chocolate/Pudding Pears Cream Bun/Berry Coulis Pineapple Paradise Slice Vanilla Sauce Rocky Road Lemon and Lime Muffin

Price £2.20

WEEK 2 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday MAIN MEAL Home Made Pizza Slice Oriental Dish of the Day Fish Cake in a Crispy Batter Roast Pork Loin Apple Sauce Gravy Chicken Fillet in a Bun CHOICE Assorted Filled Wraps
vegetarian Vegetable Fried Rice
vegetarian Cheese and Tomato Quiche
vegetarian Filled Jacket Potato
vegetarian Quorn Sausage
vegetarian CARBOHYDRATE Oven Baked/New Potatoes Noodles or Rice Cheese and Potato Pie Roast Potatoes Chipped Potatoes VEGETABLES Sweetcorn Oriental Vegetables Baked Beans Fresh Carrots/Broccoli Mixed Salad SALAD TROLLEY Salad Trolley Salad Trolley Salad Trolley Salad Trolley – SWEET Strawberry Frozen Yoghurt Compote Fortune Cookie Chocolate and Mandarin Trifle Fruit Sponge and Custard Marian Slice

Price £2.20

WEEK 3 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday MAIN MEAL Fish Goujons Big Breakfast Baked Sausage Baked Lasagne or Bolognese Roast Turkey Fillet Stuffing Gravy Lamb Burger in a Sesame Bun CHOICE Vegetable Nuggets
vegetarian Filled Assorted Rolls
vegetarian Pasta In Tomato Sauce
vegetarian Quorn Sausage
vegetarian Quorn Burger
vegetarian CARBOHYDRATE Skin on Wedges Potato Waffle/Scrambled Egg Pasta /Garlic Bread Roast Potatoes Chipped Potatoes VEGETABLES Mushy Peas or Peas Baked Beans Sweetcorn Fresh Carrots/Broccoli Salad Sticks SALAD TROLLEY Salad Trolley Salad Trolley Salad Trolley Salad Trolley Salad Trolley SWEET Cheese and Crackers/Apple Yoghurt/Cereal Topping Caramel Pudding Fruit Jelly with Vanilla Ice Cream Crystal Cookie

Price £2.20

red-tractor Red Tractor
welsh-beef Welsh Beef
marine-stewards-council Marine Stewardship Council
vegetarian Vegetarian
village-dairy Llaeth y Llan Village Dairy

   ​

Contact

Denbighshire County Council Catering Services
Caledfryn Council Offices
Smithfield Road
Denbigh
LL16 3RJ

[email protected]
Ffôn/Tel : 01824 712125
[email protected]
Ffôn/Tel : 01824 712131

 

Navigation

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288