CA2 -Addysg Gorfforol KS2-Physical Education

CA2 – Bydd sesiwn Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher wythnos yma – gwisg ysgol ‘fory ogydd.

KS2 – PE session will be on Wednesday this week – school uniform tomorrow please.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288