Dyddiadau – Dates

Hydref 18fed -Ymweliad – Capel Pentrecelyn

October 18th – Pentrecelyn Chapel visit

Hydref 21ain – Welsh Whisperer yn Ysgol Pentrecelyn

October 21st -Welsh Whisperer at Ysgol Pentrecelyn

Hydref 22ain -Parti Calan Gaeaf – cinio thema Calan Gaeaf

October 22nd – Halloween Party – Halloween themed lunch

Tachwedd 8, 9 a 10 – nosweithiau rhieni yn dilyn wythnos asesu

November 8, 9 and 10 -parents evenings following assessment week

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288