CA2 – Darllen – KS2 – Reading

Annwyl rieni Fel rhan o’n ffocws datblygu sgiliau darllen a sgiliau sylfaen bydd eich plentyn yn dod a llyfrau darllen a phecynnau SAFMEDS Cymraeg a Saesneg adref ar ddydd Iau o hyn ymlaen. Bydd cyfle iddynt ymarfer adref cyn dychwelyd y llyfrau a phecynnau SAFMEDS erbyn y dydd Iau canlynol. Byddwn yn gwerthfawrogi eich help chi fel rhieni yn enwedig gyda’r SAFMEDS. Byddwn ni fel staff wedyn yn trafod a gwirio cyn newid y llyfrau a/neu becynnau SAFMEDS. Mae croeso iddynt ddod a llyfrau darllen i’w newid ar ddiwrnodau eraill os ydynt wedi gorffen eu darllen.

Dear parents

As part of our focus on developing reading and basic skills your child will be bringing reading books and SAFMEDS packs (Welsh and English) home every Thursday from now on. There will be plenty of opportunity for them to practise at home before returning them by the following Thursday at the latest. We would appreciate your support as parents especially with the SAFMEDS. We as staff we will then discuss and check before changing books/packs.  They are welcome to bring finished reading books to school on any day to be changed for new ones.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288