Diwedd Tymor – End of Term

Annwyl rieni

Dydd Gwener yma gall y plant wisgo dillad eu hunain.

Bydd gwaith Thema ar J2Homework a SEESAW ar gyfer dydd Llun a dydd Mawrth wythnos nesaf.

Nid fel hyn oedden ni wedi gobeithio gorffen y tymor eleni a fedrwn ni ond dymuno’r gorau i chi gyd dros yr Ŵyl.

Dear parents
This Friday children can wear their own clothes.


Theme work will be on J2Homework/SEESAW for Monday and Tuesday of next week.

This was certainly not the way we had hoped to finish the term this year and can only wish you all well.

Diolch am eich cyd-weithrediad/Thank you for your co-operation

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288