Cau’r Ysgol – School Closure

Annwyl rieni

Dim ond nodyn byr i gadarnhau bydd Ysgol Pentrecelyn yn cau am 3:15 dydd Gwener yma, Mawrth 20fed. Felly, dim Clwb Celyn ar ddydd Gwener. Mae ambell i ysgol yn y clwstwr wedi cau yn barod neu yn cau ‘fory.

Gobeithio bod hyn o gymorth i rieni mewn amser mor anodd i bawb.

Dear parents

A note to confirm that Ysgol Pentrecelyn will close at 3:15 this Friday, March 20th. Therefore no Clwb Celyn on Friday. Some schools in the cluster have already closed or are closing on Thursday.

I hope this is of assistance to parents in such a challenging time for us all.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288