Chwaraeon Merched | Girls only sport clubs

Subject: Chwaraeon Merched | Girls only sport clubs

Helo bawb,

Rydym yn ail-ddechrau clwb chwaraeon merched yn unig Rhuthun a Dinbych wythnos yma!

Mae’r clwb yn agored i ferched blwyddyn 4-6 o unrhyw allu, a bydd y chwaraeon ar sail y galw! Rydyn ni’n annog pobl i ddod i chwarae a chael hwyl!

Mae modd cofrestru o flaen llaw – https://denbighshireleisure.arlo.co/w/courses/56-dll-clwb-chwaraeon-merched-girls-sport-club

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech hyrwyddo gyda merched blwyddyn 4-6 yn eich ysgol!

Diolch yn fawr!

Hi everyone,

We are re-starting our girls only sports club in Denbigh and Ruthin this week!

The club is open to year 4-6 girls of any ability, and the sports will be on a demand basis! We’re encouraging a turn up, play and have fun approach!

People can pre-register – https://denbighshireleisure.arlo.co/w/courses/56-dll-clwb-chwaraeon-merched-girls-sport-club

We would be grateful if you could promote with year 4-6 girls in your school!

Diolch yn fawr!

TîmCymunedau Bywiog / Active Communities Team

Hamdden Sir Ddinbych Cyf / Denbighshire Leisure Ltd

/

www.hamddensirddinbych.co.uk/www.denbighshireleisure.co.uk

[email protected]” style=”user-select: none;” src=”https://ysgolpentrecelyn.cymru/wp-content/uploads/2024/04/image001.jpg”>  /Hamddenleisure     [email protected]” style=”user-select: none;” src=”https://ysgolpentrecelyn.cymru/wp-content/uploads/2024/04/image002.jpg”>    /Hamddenleisure     [email protected]” style=”user-select: none;” src=”https://ysgolpentrecelyn.cymru/wp-content/uploads/2024/04/image003.jpg”>  @DLLActive @Hsirddinbych @denbighshireL

[email protected]” naturalheight=”116″ naturalwidth=”602″ border=”0″ width=”602″ height=”116″ id=”Picture_x0020_10″ style=”user-select: none;” src=”https://ysgolpentrecelyn.cymru/wp-content/uploads/2024/04/image005.png”>

[email protected]” naturalheight=”91″ naturalwidth=”613″ border=”0″ width=”613″ height=”91″ id=”Picture_x0020_5″ alt=”http://linc-ad/sorce/apps/picture_lib_app/uploads/u1013157/317379565060/Siarad%20Cymraeg.jpg” style=”user-select: none;” src=”https://ysgolpentrecelyn.cymru/wp-content/uploads/2024/04/image006.jpg”>