Cofiwch – Reminder

Cofiwch/Remember:

Tempest Bydd Tempest yn tynnu lluniau bore Iau yma, Tachwedd 14eg.

                  Tempest will be in school taking photographs this Thursday morning, 14th November.

Wythnos Gwrth-fwlio – Byddwn yn annog negeseuon gwrth-fwlio a bod yn garedig yr wythnos hon. Hefyd, byddwn yn cefnogi neges plant y Cyfnod Sylfaen o ddathlu ein gwahaniaethau. Felly, dydd Gwener yma, byddwn yn cyfuno hyn gydag ymgyrch Plant Mewn Angen gan roi cyfle i’r plant wisgo’n wahanol! e.e. dillad eu hunain, pyjamas, sannau gwahanol a.y.b.  Byddem yn gwerthfawrogi cyfraniad o £1 tuag at Plant Mewn Angen os gwelwch yn dda.  Yn ogystal â hyn, bydd y plant yn cymryd rhan yn y BIG MORNING MOVE gyda Joe Wicks. Sesiwn ymarferol gyda Joe Wicks yn arwain yn rhyngweithiol ar y sgrin yn y neuadd. 

Anti-bullying Week – We will be promoting the anti-bullying message this week and encouraging the children to be kind.  We will also be supporting the Foundation Phase’s diversity message.  Therefore, this Friday, we will be combining this with our Children in Need appeal and giving the children a chance to dress up differently! e.g. their own clothes, pyjamas, odd socks etc.  We would appreciate a donation of £1 towards the Children in Need appeal please.  Also, the children will be taking part in THE BIG MORNING MOVE with Joe Wicks.  This will be a practical session lead interactively by Joe Wicks on the screen in the hall.