Er sylw CA2 – FAO KS2 Diwrnod Thema 60au – 60s Theme day

Diwrnod Themau 60au – 27/11/19

60s Theme day – 27/11/19

Bydd disgyblion CA2 (Bl 3 i 6) yn dathlu diwrnod thema 60au ar ddydd Mercher, Tachwedd 27ain.

KS2 (yrs 3-6) pupils will be celebrating a 60s theme day on Wednesday, November 27th.

Bydd gweithgareddau amrywiol yn ystod y dydd, cinio arbennig, sgwrsio gyda chyn-ddisgyblion Pentrecelyn a sioe Roald Dahl i bawb.

There will be various activities, a special lunch, a chat with past Pentrecelyn pupils and a Roald Dahl show for everyone.

Gall y disgyblion wisgo fyny yn nillad y 60au os y dymunir.

Pupils may dress for the occasion in 60s fashion if they wish.

Edrychwn ymlaen am ddiwrnod arbennig

We look forward to a special day

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon bwydlen-60au.pdf