Cyfnod Sylfaen/ Foundation phase

Annwyl rieni Cyfnod Sylfaen, 

Fel rhan o’n gwaith llafar, hoffem i’r disgyblion ddod a eitem neu ddau i’r ysgol er mwyn disgrifio eu hunain. Ydi hi’n bosib i ddod a’r eitem erbyn dydd Llun 13/09.  

Dear Foundation phase parents,

As part of our oracy work in class, could your child bring an object to school to help them describe themselves. Please bring the object by Monday 13/09.  

​Miss Llywelyn 🙂