Welsh Whisperer

​Dim ond nodyn byr i gadarnhau bydd y Welsh Whisperer yn dod i Ysgol Pentrecelyn ar Hydref 21ain – cyffrous iawn!

A brief note to inform you that the Welsh Whisperer will be coming to Ysgol Pentrecelyn on October 21st – exciting!

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288