Cyfnod Sylfaen – Gwybodaeth Foundation Phase – Information

​Annwyl rieni
Hoffwn gadarnhau trefniadau ar hyn o bryd:
Gall blant gweithwyr allweddol fynychu’r Hwb o 8:30 ymlaen. Gweddill plant Cyfnod Sylfaen i aros gyda’i rhieni tan fydd aelod o staff yn eich cyfarfod wrth y giât am 8:50.
Diwrnod y Llyfr Bydd Her i blant Cyfnod Sylfaen ar Seesaw a gweithgareddau yn y dosbarth. Gwisg ysgol yfory ogydd.

Diolch am eich cydweithrediad. 

Dear parents

Just to confirm arrangements at present:

Foundation phase children of key workers can access the Hwb from 8:30. All other Foundation Phase children to stay with parents until a member of staff will meet you at the gate at 8:50.

World Book day

Foundation Phase children will receive a challenge on Seesaw to complete and activities in class. School uniform as normal tomorrow please.

Thank you for your co-operation  

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288