Cyngerdd Dathlu Ysgol Pentrecelyn Celebration Concert 26/4/24

​Mae’r tocynnau yn gwerthu yn sydyn iawn.  Cofiwch rhaid cysylltu a’r ysgol i archebu tocyn.  Mae tocynnau hefyd ar werth yn Elfair a Chaffi/Siop Llanbenwch.

Bydd plant blwyddyn 5 a 6 yn cyflwyno ar y noson a gobeithio hefyd bydd y genod dawnsio Hip Hop yn cael cyfle i berfformio ar y noson hefyd.

 

The tickets are selling very quickly. Remember if you want tickets for the concert you will have to contact school to order a ticket or alternatively tickets are also on sale in Elfair and Llanbenwch Cafe.

Year 5 and 6 children will be presenting acts on the night and hopefully the Hip Hop dancing group will also have the opportunity to perform on the night as well.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288