Cyngerdd Nadolig / Christmas Concert

Dyddiadau pwysig er sylw

Byddwn yn cynnal ein Sioe Nadolig yn Llysfasi eto eleni gyda chyngerdd ar bnawn dydd Mercher y 14eg o Ragfyr, 1:30yp – 2:30yp a nos Iau’r 15fed o Ragfyr 6yh – 7yh.  Bydd mwy o fanylion yn dilyn.​

Dates for you attention

We will be performing our Christmas show in Llysfasi again this year on the afternoon of Wednesday the 14th December, 1:30pm – 2:30pm and in the evening of Thursday 15th December 6pm – 7pm. More details will follow in due course.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288