Cystadleuaeth Cwpan y Byd / World Cup Competition

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288


From: Meira Jones
Sent: 17 November 2022 14:02
Subject: Cystadleuaeth Cwpan y Byd / World Cup Competition
 

Fedrwch chi hyrwyddo’r gystadleuaeth yma yn y llyfrgell gyda’ch teuluoedd o.g.y.dd

Please promote this competition at the library with your families

Cofion / Regards

Meira

Meira Jones

Rheolwr Llyfrgell a Gwasanaeth Cwsmer, Dinbych a Rhuthun

Library and Customer Service Manager, Denbigh and Ruthin

Cymunedau a Chwsmeriaid / Communities and Customers

Cyngor Sir Ddinbych / Denbighshire County Council

01745 816313 / 01824 705274

07769280719

/

www.sirddinbych.gov.uk / www.denbighshire.gov.uk

[email protected]″ src=”https://ysgolpentrecelyn.cymru/wp-content/uploads/2022/11/image001.png”>

Diwrnodau gwaith: Llun – Iau

Working days: Mon – Thurs

pdf icon posters.pdf