Dim Clwb Cymru Cwl eto! – No Cymru Cwl Club

Annwyl rieni/Dear Parents

Oherwydd ein ymweliad i draeth Talacre ‘fory, ni fydd Clwb Cymru Cwl ar ôl ysgol. Byddwn yn ôl i drefn ar gyfer y pythefnos olaf o’r tymor.

Due to our visit to Talacre beach tomorrow, there is no Cymru Cwl Club after school. We will back to normal for the last two weeks of term.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra/Apologies for any inconvenience

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288