Diwrnod di-wisg ysgol (Gwyl Rhuthun) – Non school uniform day (Ruthin Festival)

Cofiwch 

Diwrnod di-wisg ysgol ‘fory – £1 ar gyfer Pwyllgor Gwyl Rhuthun (ParentPay)

Remember

Non school uniform day tomorrow – £1 towards Gwyl Ruthin Committee (ParentPay)

Bikeability Bl 5 a 6 

Yn anffodus mae Bikeability ar yr un diwrnod a thwrnament rugby tag sydd wedi ei drefnu yn ddiweddar gan Mike Evans o Ysgol Brynhyfryd. Mae Bikeability wedi ei drefnu ers talwm a ni allwn ail-drefnu. Diolch am eich dealltwriaeth. ​

Unfortunately Bikeability is clashing with a rugby tag tournament that was arranged recently by Mike Evans from Ysgol Brynhyfryd. Bikeability has been arranged a while back and cannot be moved. Thank you for your understanding.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288