Ymweliad Glan-Llyn Trip

Gobeithio bod pawb wedi cael cyfle i edrych ar yr amserlen gweithgareddau a rhestr offer erbyn hyn. Rydym yn edrych ymlaen am ymweliad gwych. Bydd y bws yn gadael am 10:00 ar fore Iau. Bagiau i’r Neuadd os gwelwch yn dda. Bydd angen pecyn bwyd ar gyfer cinio dydd Iau. Bydd y bws yn dychwelyd yn ôl tua 2:30 ar bnawn Gwener.  I’r rhai sydd heb wneud yn barod, mae angen dychwelyd y ffurflenni Iechyd a darfod talu ar ParentPay.​

I hope that you have all had a chance to look at the time table and the list of clothes and equipment they need to bring.  We are all looking forward to a fantastic visit.  The bus is leaving at 10am Thursday morning.  Please can everyone leave their bags in the school hall.  Pupils will need a packed lunch for Thursday lunchtime.  The bus will return to Pentrecelyn Friday afternoon about 2:30.  Please can those who have not returned the medical forms and made payment on ParentPay do so by Wednesday.

Diolch yn Fawr.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288