Diwrnod Hyfforddiant – 14/6/24 – Training Day

Pwysig – Diwrnod Hyfforddiant Clwstwr Ysgolion Cynradd Rhuthun – dydd Gwener, Mehefin 14eg.  Ni fydd ysgol na Chylch y diwrnod hwnnw.

 

Important – Ruthin Primary Schools Cluster Training day – Friday, June 14th.  There will be no school or Cylch on that day.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288